Spartan Group to wieloletnia
wiedza i doświadczenie w odszkodowaniach.
Spartan Group zajmuje się wspieraniem osób w uzyskiwaniu odszkodowań: powypadkowych, wynikających z błędów medycznych, przy pracy, z OC sprawcy i innych.

Obszary naszego działania

Odszkodowania powypadkowe

Odzyskujemy dla Państwa należne odszkodowanie powypadkowe dla osób poszkodowanych, które nie ze swojej winy doznały obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego. O odszkodowanie mają prawo ubiegać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, czyli.: kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści. Uzyskujemy dla Państwa także należne świadczenia w formie zadośćuczynienia dla najbliższych rodziny, która utraciła wyniku zdarzenia komunikacyjnego swoich bliskich.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Polskie przepisy nałożyły obowiązek zawierania umów z ubezpieczycielami tzw. OC. Co daje możliwość każdej poszkodowanej osobie uzyskać świadczenie z OC sprawcy, czyli od ubezpieczyciela. Dlaczego warto skorzystać z ekspertów? Często wypłaty z OC sprawcy zdarzenia nie są na poziomie satysfakcjonującym lub bywa , że wypłata jest wstrzymana lub otrzymujemy odpowiedz odmowną.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Pod względem prawnym – odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa różne pojęcia i osoba poszkodowana oraz jej bliscy mogą się ubiegać o oba świadczenia. Mówiąc najprościej, o odszkodowanie możemy ubiegać się wtedy, kiedy poszkodowana osoba poniosła szkody majątkowe/materialne. O odszkodowanie mogą ubiegać się bliscy zmarłego w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej. Brak środków do życia po utracie bliskiej osoby, brak środków na wychowanie małoletnich, zwrot kosztów leczenia po utracie zmarłego, jak koszty leczenia psychiatrycznego i psychologicznego.

Odszkodowania za błędy medyczne

Uzyskujemy odszkodowania dla osób, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego. Odradzamy dochodzenie samodzielnie odszkodowań, ponieważ złożoność przepisów prawnych, często nie daje możliwości uzyskania odszkodowania przez nieprofesjonalistów. Nasi eksperci radzą sobie w tych sprawach doskonale i uzyskują niewspółmiernie wyższe odszkodowania.

Dlaczego Spartan Group?

Odzyskujemy należne odszkodowania

Gwarantujemy szybką wypłatę

Fachowo doradzamy

Dajemy gwarancje

SPARTAN GROUP

SPARTAN GROUP

ADRES REJESTROWY: ul. Grzybowska 87
BIURO: ul. Topiel 23 (4 piętro, domofon 1)

Napisz do nas