Fundacja Opus Sport została zawiązana w 2014 roku. Fundatorką i pierwszą Prezes Zarządu Fundacji jest Agnieszka Rzepecka, Prezes Zarządu Grupy Opus.

Głównym celem Fundacji jest realizowanie działań ułatwiających Sportowcom w tym Olimpijczykom i Paraolimpijczykom , przejście z kariery sportowej do zawodowej. Beneficjentami działań Opus Sport są byli i obecni reprezentanci Polski
na Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie. Ambasadorką Fundacji jest Aleksandra Socha, szablistka, trzykrotna Olimpijka. Powstanie Fundacji jest synergicznym efektem współpracy obu Pań, którym na sercach leży dobro polskich sportowców.