Grupa kapitałowa -SPARTAN GROUP

Grupa kapitałowa Spartan Group, na której czele stoi Mariusz Sadowiak  jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej

(specjalizacja prawo UE).  Wiele lat rozwijał różne organizacje w celu poprawy wolumenu sprzedaży jednocześnie czuwając nad aspektami prawnymi podejmowanych działań, w 2012 roku skupił się nad zagadnieniami windykacyjnymi co przełożyło się na zawiązaniu spółki Spartan Group S.A. której został prezesem i jednym z czterech akcjonariuszy. Działanie w tym obszarze pozwoliło stworzyć, produkt Gold WAY - innwoacyjne rozwiązanie finansowe zmnieiszające koszty zatrudnienia.

 

Spartan Group grupa powstała na bazie wieloletnich doświadczeń osób skupionych wokół niej, prawników, ekonomistów, managerów.

 

Spartan Group to Twój święty spokój (PAX ANIMI łać.) w biznesie, rozwiążemy każdy Twój problem zachowanie prawa i dyskrecji.

 

 

SPARTAN GROUP

SPARTAN GROUP

Biuro zarządu: ul.Encyklopedyczna 2 lok. 4, 01-990 Warszawa

Napisz do nas