Jak uzyskać zadośćuczynienie od szpitala za śmierć dziecka lub innego bliskiego?

Uzyskujemy odszkodowania dla osób, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego.

Odradzamy dochodzenie samodzielnie odszkodowań, ponieważ złożoność przepisów prawnych często nie daje możliwości uzyskania odszkodowania przez nieprofesjonalistów. Nasi eksperci radzą sobie w tych sprawach doskonale i uzyskują niewspółmiernie wyższe odszkodowania.

Jeżeli doświadczyliście Państwo błędu medycznego który jest następstwem niezgodnego z wiedzą medyczną działania lekarza, masz szanse na uzyskanie świadczeń: odszkodowania i zadośćuczynienia.

W postępowaniu i uznaniu uszczerbku jako efekt nieprawidłowości w sztuce lekarskie oprócz niezgodności postępowania lekarza z wiedzą medyczną brane są pod uwagę także inne okoliczności, m.in.: wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność, brak racjonalności w postępowaniu), ujemny skutek zaistniałych nieprawidłowości, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem, który doprowadził do obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.

 

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

  • zakażenie WZW lub gronkowcem typu szpitalnego,
  • błąd w czasie operacji,
  • błędnie postawiona diagnoza.

Najczęściej podstawą roszczeń zgłaszanych przez osoby poszkodowane jest:

  • nieprawidłowa diagnoza,
  • zaniechanie w leczeniu,
  • zaniechanie w diagnozie,
  • nieprawidłowe leczenie.

 

Wnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny jest możliwość jego udowodnienia.

Konieczna jest fachowa dokumentacja z opisem nieprawidłowej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji lub zabiegu.

W przypadku niemożności udowodnienia błędu medycznego wypłata odszkodowania będzie niemal niemożliwa, dlatego też warto pracować z nami.