Uzyskanie odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym

Odzyskujemy dla Państwa należne odszkodowanie powypadkowe dla osób poszkodowanych, które nie ze swojej winy doznały obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego. O odszkodowanie mają prawo ubiegać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, czyli.: kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści. Uzyskujemy dla Państwa także należne świadczenia w formie zadośćuczynienia dla najbliższych rodziny, która utraciła wyniku zdarzenia komunikacyjnego swoich bliskich.

UWAGA!

Do właścicieli lub użytkowników pojazdu, który uległ zniszczeniu podczas zdarzenia drogowego, osób poszkodowanych którym przysługuje odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy wypadku, osób które utraciły najbliższych wyniku zdarzenia drogowego

Zadzwoń już teraz!!! Telefon: 22 299 79 39

 

Zaniżone odszkodowanie powypadkowe

Uzyskujemy odszkodowania powypadkowe dla poszkodowanych pasażerów i kierowców zdarzenia drogowego

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje poszkodowanym, którzy nie ze swojej winy doznali obrażeń ciała. Rekompensata przysługuje także poszkodowanym, którzy byli pasażerami samochodu sprawcy, wypłata odszkodowania jest z polisy OC sprawcy.

Odszkodowanie również pokrywa koszty leczenia, przejazdów na leczenie, opieki osób trzecich, zniszczenia rzeczy osobistych, a także możliwość zwrotu utraconego dochodu podczas rekonwalescencji.

 

Odszkodowania dla pieszych, rowerzystów i innych uczestników kolizji drogowej

Każdy uczestnik zdarzenia drogowego ma prawo do odszkodowania, jeśli został osobą poszkodowaną w wyniku zdarzenia drogowego. Odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest z polisy OC kierowcy, który jest sprawcą wypadku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania jest to, aby poszkodowany nie był sprawcą zdarzenia. Wyjątkiem są dzieci do 13. roku życia, zgodnie z prawem nie można im przypisać winy.

Warto wiedzieć, że w przypadku kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nadal przysługuje nam odszkodowanie które realizowane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osób bliskich w wyniku zdarzenia drogowego?

Osoby które utraciły bliskich, mają prawo ubiegać się o zadośćuczynienie. Dotyczy to dzieci, małżonków, wnuków, rodzeństwa oraz osób w związkach nieformalnych, z którymi były w bliskich relacjach. Dochodzenia zadośćuczynienia może odbywać się tylko w chwili, kiedy zmarły nie był sprawcą wypadku, wyjątkiem jest sytuacja w której sprawcą była osoba do lat 13.

 

Odszkodowanie w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym w wypadku utraty życia przez poszkodowanego, osobom, które wykażą, że wskutek utraty bliskiej osoby doznały znacznego pogorszenia sytuacji finansowej.

Odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo osobom najbliższym poszkodowanego, należne jest przede wszystkim jego dzieciom i współmałżonkowi. Ponadto do osób uprawnionych zaliczamy konkubent, rodziców zmarłego, dziadów oraz rodzeństwo zmarłego z tym, że na skutek jego śmierci musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

 

Jak pomagamy Państwu:

  • dochodzimy najwyższej rekompensaty finansowej w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • szybkie i rzetelne poprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zarówno na etapie przedsądowym i jeżeli zajdzie taka koniczność sądowym,
  • pomagamy przygotować kompletną dokumentację związaną ze zdarzeniem, oraz kompletną obsługę prawną.

 

Ważne!!!

W przypadku gdy jesteś sprawcą zdarzenia, a ucierpiał ktoś z Twoich bliskich, to osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z Twojego OC, dzieciom poniżej 13. roku życia przysługuje odszkodowanie, nawet gdy były sprawcą wypadku, gdyż według prawa nie można przypisać im winy. Gdy sprawca jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał ważnego ubezpieczenie OC, to odszkodowanie przysługuje Ci z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).