Naszym celem jest udzielenie pomocy osobom, które doznały wypadku przy pracy. Odszkodowanie jest w takiej sytuacji formą rekompensaty za doznane szkody i w pełni należy się poszkodowanym bądź ich rodzinom.

Tylko nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z czynnościami służbowymi oraz to, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia z danego tytułu można określić jako wypadek w pracy. Odszkodowanie z tego tytułu pozwala bardzo często na pokrycie kosztów rehabilitacji bądź też – szczególnie w przypadku śmierci poszkodowanego – utrzymanie płynności finansowej rodziny, która wskutek zaistniałego zdarzenia utraciła głównego żywiciela oraz stały dochód.

 

Komu należy się odszkodowanie?

O odszkodowanie za wypadek w pracy można ubiegać się w przypadku zaistnienia szkody, która jest efektem wykonywanej pracy, jak i powstałej w trakcie jej realizowania przebywając w tym czasie w delegacji (podróży służbowej).

Uzyskujemy dla poszkodowanych najwyższe możliwe świadczenia za zaistniałe zdarzenie, z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW oraz renty.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz współpracy z lekarzami różnych specjalizacji jesteśmy w stanie szybko i właściwie zdiagnozować obrażenia i uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Pomagamy osobom poszkodowanym w skompletowaniu wszelkich dokumentów, które posłużą w uzyskaniu odszkodowania oraz innych należnych świadczeń.

Zwracam uwagę na to, że wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia odpowiada za poniesiony uszczerbek na zdrowiu niezależnie od stopnia winy, w tych branżach odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka. Są to przede wszystkim firmy:

  • górnicze,
  • budowlane,
  • koncerny paliwowe,
  • przedsiębiorstwa wodociągowe,
  • przedsiębiorstwa energetyczne,
  • koleje.

Zgłoszenie szkody w wyniku wypadku nie obciąża pracodawcy, ponieważ wypłatę odszkodowania gwarantuje ubezpieczyciel. W związku z tym nie ma co obawiać się reakcji pracodawcy.