Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres:

rekrutacja@spartangroup.pl

Zapraszamy do składania aplikacji!
Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”