Ochrona zarządów i właścicieli

Zapewnienie realnego bezpieczeństwa zarządą spółek zoo, spółek akcyjnych oraz sp. zoo komandytowych, które chciałyby przekazać zarząd w celu:

- uniknięcia odpowiedzialności z art., 299 k.s.h ( czyli „wejścia” na majątek członka zarządu)

-  sprzedaż udziałów lub akcji spółek z obciążonych należnościami z tyłu nie zapłaconych faktur jaki obciążeń cywilno- prawnych

- sprzedaż podmiotów w liniami kredytowymi obrotowymi, leasingami itp.

 

SPARTAN GROUP

SPARTAN GROUP

Biuro zarządu: ul.Encyklopedyczna 2 lok. 4, 01-990 Warszawa

Napisz do nas